berlin chat kostenlos partnersuche cologne gay christmas market chat 2000 fun ideas deutsche kennenlernen seite medtronic single chamber external pacemaker
İlkelerimiz
  • Üyeleri arasında dayanışma pratiklerini çoğaltmayı hedefler ve teşvik edici etkinliklerde bulunur.

  • Üyeleri arasındaki ilişkilerin eşitlik, katılım ve yatay iletişim ilkeleri ekseninde şekillenmesini esas alır.

  •  Sınıf, statü, etnisite, inanç, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, yaş vb. kaynaklı güç ilişkilerinin ağın demokratik iletişiminin önüne geçmesine izin vermez.

  • Her kadın ve LGBTİ+’nın öznelik deneyiminin biricik ve kendine özgü olduğunun kabulüyle kendisini ifade edebilmesini ve deneyim paylaşımını  kolaylaştırır.

  • Ağa dair yaşamsal kararların alınmasında iknaya, oydaşmaya ve birlikte karar almaya önem veren müzakereci yöntemleri önceler.

  • Ağ kapsamında gerçekleştirilen her türlü etkinlik şeffaf ve hesap verilebilir biçimde planlanır ve uygulanır.

  • Her türlü ayrımcılığı reddeder, ayrımcılığın çok katmanlı yapısını tanır, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki mücadelesini nefret söylemi ve farklı ayrımcılık türleriyle mücadele ile ilişkilendirir.

  • Militarizme, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşıdır.